POUTNÍ ZÁJEZD PO PORTUGALSKU: 5.-10. 4. 2024

Cena: 29 490 Kč

5. 4. 2024: Óbidos

Přílet do Lisabonu v 14:15 hod. Transfer z letiště do Fátimy se zastávkou po cestě v Óbidos. Malebné středověké městečko Óbidos, je považováno za jedno z nejromantičtějších míst v Portugalsku.  Obklopené hradbami ze 14. století láká k procházkám úzkými uličkami s oranžově a modře lemovanými sněhobílými domy, po kterých se pnou rozkvetlé keře všech barev.

Ubytování ve Fátimě a večeře. Večer se můžete zúčastnit procesí se svícemi po Poutním náměstí.

 • středověké město

 • výhled z hradeb

  výhled z hradeb

 • procesí se svícemi

6. 4. 2024: Fátima+ Tomar

Fátima je bezpochyby nejznámější poutní místo v Portugalsku a jedno z nejvýznamnějších v Evropě. Při návštěvě tohoto symbolického místa navštívíte baziliku Panny Marie, kde jsou pohřbeni tři pasáčci, Jacinta, Francisco a Lucia, kteří zde roku 1917 poprvé spatřili Pannu Marii. Poutníci sem míří především 13. května, aby si připomněli první zjevení Panny Marie třem dětem pastýře. Půl roku poté, 13. října se připomíná poslední zjevení, u něhož bylo přítomno na sedmdesát tisíc lidí.  Nejstarší z dětí, desetiletá Lucia, při nem vyslechla tři fátimská tajemství, proroctví, která se všechna vyplnila. Kromě toho se také v bazilice nachází v koruně Panny Marie kulka, vyjmutá z těla Jana Pavla II. po pokusu o atentát v roce 1981. Součástí prohlídky Fátimi bude i mše sloužená v češtině.

Zastavíte se i u symbolické kaple Zjevení, jež byla jako vůbec první fátimská stavba vybudována uprostřed luk v místě zázraku. Dnes se však na Poutním náměstí, které je dokonce dvakrát větší než náměstí sv. Petra ve Vatikánu, nachází stavby, které pojmou až 8 500 věřících. Jedním takovým příkladem je i moderní chrám sv. Trojice. Následně se vydáme křížovou cestou do Aljustrelu, vesnice, kde můžete navštívit rodné domy všech tří dětí a malé muzeum.

 • bazilika Panny Marie a Chrám sv. Trojice

 • domy pasáčků v Aljustrelu

  domy pasáčků v Aljustrelu

Opoledne nás vyzvedne transfer a odveze nás do poklidného městečka Tomar na řece Nabão.  Komplex klášterů ležící na kopci nad ním býval největším sídlem templářského řádu v Portugalsku.  Tato portugalská památka UNESCO v okolí Fátimy se chlubí historií sahající až do 12. století, kdy bylo město založeno velmistrem řádu portugalských templářů, Gualdimem Pais. Jeho socha se tyčí na hlavním náměstí. Kolem šestnáctiboké charoly, postavené k modlitbám na pahorku nad městem, se postupem času vybudoval rozsáhlý klášterní komplex, uchovávající v sobě jednu z nejvýznamnějších ukázek slohu krále Manuela I. – mauelské okno, zdobené symboly zámořských objevných plaveb.

Následně se vrátíme do Fátimy, kde se večer se můžete opět zúčastnit procesí se svícemi  po Poutním náměstí.

 • klášter v Tomaru

 • manuelské okno

  manuelské okno

 • procesí se svícemi

7. 4. 2024: kláštery středního Portugalska + Nazaré

Ranní mše sloužená v češtině ve Fátimě. Výlet ke klášteru ve městě Batalha, zapsanému na seznam památek UNESCO. Stavba je připomínkou nejslavnější výhry Portugalců nad Španěly v dějinách země. Král Jan I. zde nechal jako poděkování Panně Marii za pomoc v bitvě u Aljubarroty z roku 1386 zřídit dominikánský klášter Panny Marie Vítězné, v němž se snoubí prvky čisté gotiky s gotikou manuelinskou.  Jednou z významných hrobek nacházející se v tomto komplexu je místo odpočinku průkopníka portugalských zámořských objevů Jindřicha Mořeplavce.

Ojedinělým úkazem je pak takzvaná nedokončená kaple, s jejíž výstavbou započal v 15. století Dom Duarte. Toto plánované mauzoleum jeho rodu se však nedočkalo své dostavby, a tak zde dnes mramorové hrobky pod otevřeným nebem kouzlí neobyčejnou atmosféru.

 • klášter Batalha

 • nedokončené kaple

  nedokončené kaple

Dále nás čeká zastávka u kláštěra Alcobaça, kde se nachází největší kostel v Portugalsku, kostel Svaté Marie z Alcobaçy. Tento mnišský klášter řádu cisterciánů byl založen už za prvního portugalského krále ve 12. století a dokončen byl roku 1223. Klášter je místem posledního odpočinku krále Pedra I. a Inês de Castro, portugalské obdoby Romea a Julie, jejichž náhrobky jsou situovány naproti sobě. Ve městě Alcobaça můžete poobědvat typický pokrm Frango na púcara  a ochutnat nespočet typických klášterních sladkostí.

Nakonec se zastavíme v malebném rybářském městečku Nazaré, která je dnes pro své nádherné pláže a vysoké vlny vyhledávaným letoviskem surfařů ale i katolických poutníků, neboť se zde stal ve 12. století zázrak, při kterém se zjevila Panna Marie. Zachránila před pádem z útesu koně místního šlechtice, který pronásledoval jelena. Šlechtic pak nechal na útesu jako poděkování vystavět kapli Ermita da Memoria. Kaple stojí na místě, kam byla ve 4. století uložena soška černé Madony pocházející z Nazaretu v Izraeli.

Ubytování v Nazaré. Možnost koupání.

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 • klášter Alcobaça

 • kaplička a kostel v Nazaré

  kaplička a kostel v Nazaré

8. 4. 2024: Sintra + Cabo da Roca +Lisabonská riviéra

Výlet do Sintry, pohádkového městečka uprostřed věčně zelených lesů přírodního parku Serra de Sintra. Toto kouzelné místo bylo letním útočištěm portugalských králů a šlechticů. Nachází se zde hned dva královské paláce a nespočet dalších honosných šlechtických domů a pompézních sídel umělců, cestovatelů či obchodníků, kteří se zde na kratší či delší dobu usazovali.  Město je pro svůj historický význam zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Při návštěvě Palácia Nacional, neobyčejné stavby se dvěma mohutnými komíny, spatříte nejstarší glazované kachličky azulejos, které se staly neodmyslitelnou součástí portugalské kultury. V Portugalsku se s nimi setkáte všude, pokrývají fasády domů i kostelů, lavičky v parcích i interiéry chrámů a paláců. Do Portugalska se dostaly až na konci 15. století na žádost krále Emanuela I. V této oblasti také budete moci ochutnat typickou pochoutku – sele v pepřové omáčce.


 • městečko v pohoří Sintra

 • Národní palác

  Národní palác

 • možnost oběda: sele v pepřové omáčce

Odpoledne se vydáme k majáku na mysu Cabo da Roca, který je nejzápadnějším pevninským výběžkem kontinentální Evropy a ve středověku byl považovaný za konec světa.  Pohled na širý oceán ze 140 metrů vysoké skály je přímo magický. Podél pobřeží lisabonské riviéry, skrze vyhlášená letoviska nejen portugalské smetánky ale i milovníky surfování a golfu, Estoril a Cascais, budete pokračovat zpět do Lisabonu. V Cascais je možné zastavit a svlažit se v oceánu.

Po ubytování na hotelu v Lisabonu nabízíme fakultativní program, večeři s tradiční portugalskou hudbou fado nebo mši svatou v češtině v kostele v okolí hotelu.

 

 • mys Cabo da Roca

 • příměstské letovisko Cascais

  příměstské letovisko Cascais

 • možnost koupání

9. 4. 2024: LISABON: Belém + Socha Krista + historické centrum

Vydáme se na prohlídku lisabonské čtvrti Belém, která je nejvíce spojena s obdobím portugalských zámořských objevů. Nachází se zde bohatě zdobené stavby z 16. století, připomínající dobu, kdy Portugalsko dobývalo svět. Prohlídku začneme zastávkou v tradiční pekárny, která již od roku 1837 peče typické portugalské sladkosti – pasteis de belém. Poté bude následovat prohlídka místa posledního odpočinku mořeplavce Vasca de Gamy, kláštera Sv. Jeronýma, který je fascinující ukázkou manuelské architektury, tak typické pro tuto slavnou portugalskou éru.  Dále se přesuneme k Belémské věži, která je bránou do Lisabonu a symbolem města. Nejvýznamnější osobnosti tohoto období, v čele s Jindřichem Mořeplavcem, připomíná Památník objevů, který bude naší další zastávkou.

 

 • klášter Jeronymitů

 • Památník objevitelů

  Památník objevitelů

 • Belémská věž

Následně se transferem vydáme přes červený ocelový most most 25. dubna, který nápadně připomíná sanfranciský Golden Gate, na druhý břeh do Almady, kde jsou restaurace vyhlášeny na plody moře. Následně se vypravíme ke gigantické soše Krista, a výtahem se vyvezete skrze podstavec nahoru na fascinující vyhlídku, ze které budete mít město a řeku jako na dlani. Poté nás transfer přiblíží do historického centra, kde započneme odpolední pěší prohlídku.

 

 • most 25. dubna

 • výhled ze sochy Krista

  výhled ze sochy Krista

Prohlídka města započne procházkou hlavními promenádami a přes nejkrásnější náměstí, Avenida da Liberdade, náměstí Restauradores, Rossio a Figueira a dále ulicí Rua Augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody. Dále se vydáme se na pěší poznávání nejstarších lisabonských čtvrtí a uliček. Uvidíte světoznámé obchodním náměstí neboli Praça do Comércio a vítězný oblouk, kde stával královský palác, který byl však při zemětřesením v roce 1755 v podstatě srovnán se zemí, stejně jako okolní lisabonské čtvrti, kterým se říká bairros. Projdete čtvrtí Baixa plné kolmých ulic a promenád, jež nechal z popela znovu vystavět Markýz de Pombal. Čtvrt Chiado je plná luxusních podniků, které bývaly v období romantismu hojně navštěvované portugalskými intelektuály.  Malebná čtvrť Bairro Alto ožívá hlavně v noci, nabízí totiž nespočet klubů s tradiční i moderní hudbou. Mezi oblíbené podniky patří takzvané Casas do Fado, kam si lidé chodí poslechnout tradiční portugalskou hudbu fado. Vy se tu pokocháte vyhlídkou Pedro de Alcantara a romatickým náměstím Carmo, kde se nachází stejnojmenný polorozbořený kostel a za ním známý Lisabonský výtah Santa Justa s výhledem.

 

 • Obchodní náměstí a čtvrť Baixa

 • čtvrti Bairro Alto a Chiado

  čtvrti Bairro Alto a Chiado

Další známou čtvrtí je Alfama, tato Židovsko-arabská čtvrť zůstala požárem, jenž doprovázel ono hrůzostrašné zemětřesení, téměř neporušena, proto se dodnes můžete obdivovat tradičnímu koloritu, barvám zvukům a vůním, kterými tato oblast odedávna překypuje. Lisabon své návštěvníky za zdolání kopců odměňuje výhledy, jeden takový se Vám naskytne na vyhlídce Portas do Sol, budete se moci pokochat pohledem na kostel sv. Vincenta za hradbami či kupoli Národního Pantheonu, kde jsou pohřbeny  významné  portugalské  osobnosti,  přičemž  pod  sebou  budete  mít

celou Alfamu jako na dlani. V historickém centru spatříte i hrad sv. Jiří, někdejší sídlo portugalských králů vystavěné již za maurské nadvlády v 11. století, a katedrálu Sé. To vše si vychutnáte za zvuku kolem projíždějících typických žlutých tramvají.

Večerní mše v kostele v okolí hotelu.

 

 • čtvrť Alfama a katedrála Sé

 • vyhládka Portas do Sol

  vyhládka Portas do Sol

10. 4. 2024: Odlet

Transfer na letiště a brzy ráno (6:10 hod.) odlet do Prahy.

 

Cena:

29 490 Kč

Cena zájezdu:

Cena zahrnuje: zpáteční let s portugalskou společností TAP s poplatky a 23 kg zavazadlem, 5x ubytování ve dvojlůžkových pokojích na hotelích ***, 3x polopenze, 2x snídaně, transfery dle programu, česky/slovensky mluvící průvodce po celou dobu, duchovní doprovod, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh v zahraničí+pojištění stornopoplatků, příplatek za jednolůžko, vstupy do památek, obědy, večeře

Předběžné ceny vstupného a jízdného: Lanovka v Parku Národů 15 euro,  klášter Jeronymitů  12 euro, trajekt z  Cais do Sodré 1,5 euro/os., socha Krista  8 euro, fado 46 euro/os. (3 chodové menu, voda, sklenička vína a káva  s vystoupením fado), jízdné MHD cca 8-10 euro.

 • cena leteckých zájezdu se může měnit v průběhu prodeje kvůli změnám cen letenek dané letecké společnosti. Změna ceny se netýká již uzavřených smluv. Proto neváhejte a kupte si zájezd včas.

Doplňující informace:

 • zájezd pořádá CK Kučera
 • časy letů určuje letecká společnost a mohou se měnit, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny v pokynech před zájezdem
 • program příletový a odletový den může být přizpůsoben letovým řádům a jiným okolnostem
 • změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletů je vyhrazena
 • v případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně
 • průvodce neprovádí klienty uvnitř památek

LISBON Počasí
FÁTIMA Počasí

ZPESTŘETE SI PROHLÍDKU JEDINEČNÝMI ZÁŽITKY

VEČEŘE S ŽIVOU HUDBOU FADO

Zažijte tříchodovou večeři s ukázkou typické portugalské hudby fado. Pro Portugalce je fado vyjádřením pocitu saudades – smutku, nostalgie, touhy. Opěvuje Portugalsko a jeho zašlou slávu, ztracenou lásku, život, tradice i historii. V očích Portugalců je stále ještě možno postřehnout jiskru hrdosti na jejich národ, který v minulosti tolik dokázal, ale také stín smutku nad tím, co nelze vrátit zpět. Říká se, ze když hraje fado, nezůstane oko jediného Portugalce suché.

VIŠŇOVÝ LIKÉR GINJA

Ochutnejte likér ginja. V Óbidos se dokonce servíruje v čokoládových kalíšcích, které po vypití likéru můžete sníst! Někde se podává čistá, jinde i s kousky višní. Vyrábí se bez přidaných konzervantů takzvanou macerací.

PASTEL DE NATA

Ochutnejte typický portugalský zákusek pastel de nata. Již v 19. století si na nich lidé pochutnávali v lisabonské čtvrti Belém. Od té doby se rozšířily do celého světa a staly se naprostým fenoménem. Nicméně nikde jinde nechutnají tak dobře, jako v Belému, kde se jich denně vyrobí na 10 000 kusů! Pastely jsou košíčky z listového těsta plněné žloutkovým krémem, které se zapékají, dokud nezhnědnou, a pak se ještě teplé konzumují se skořicí a cukrem.

KLÁŠTER JERONYMITŮ

Vydejte se na prohlídku kláštera Sv. Jeronýma, který je fascinující ukázkou manuelské architektury, tak typické pro tuto slavnou portugalskou éru, a jehož kostel se stal místem posledního odpočinku mořeplavce Vasca de Gamy. 

VÝTAHEM NA SOCHU KRISTA

Vyvezte se výtahem skrze giganticcký podstavec sochy Krista na fascinující vyhlídku, ze které budete mít město a řeku Tejo jako na dlani. Samotná socha je  25 metrů vysoká, což je o 3 metry méně než Kristus Spasitel stojící v Riu de Janeiro. Díky 82 metrů vysokému podstavc je ale celá stavba více než 2x vyšší než brazilský kolega.

PEČENÉ SELE

Ochutnejte typické jídlo z okolí Sintry a tou je pečené sele – leitão de Negrais.  Tato pochoutka se připravuje v peci na dřevu několik hodin tak, že jeho kůže je upečena dokřupava, přičemž pod ní se nachází maso tak měkké, že by se podle místních dalo „krájet talířem“. Jednalo se původně o farmářaké jídlo z 20. století, které chodili farmáři a střihači dobytka prodávat na náboženské trhy v okolí Lisabonu zabalené do papíru v nůších. Dnes se jedná o luxusní pochoutku každé zdejší restaurace a nesmí chybět na žádné svatební hostině.  Selátko je doplněno o mix chutí peprné omáčky a čerstvých pomerančů.

FRANGO NA PÚCARA

Vyvezte se výtahem skrze giganticcký podstavec sochy Krista na fascinující vyhlídku, ze které budete mít město a řeku Tejo jako na dlani. Samotná socha je  25 metrů vysoká, což je o 3 metry méně než Kristus Spasitel stojící v Riu de Janeiro. Díky 82 metrů vysokému podstavc je ale celá stavba více než 2x vyšší než brazilský kolega.

KLÁŠTERNÍ SLADKOSTI

V Alcobaçe je možné chutnat klášterní sladkosti. Portugalsko, s nespočtem klášterů rozsetých po všech koutech země, je vyhlášené klášterními pochoutkami. Jeptišky spotřebovávaly bílky na škrobení svých hábitů, především límců a zbylé žloutky se tedy snažily využít v kuchyni.

CALDEIRADA A SARDINKY

V Nazaré je možné poobědvat ty nejlepší sardinky a místní pokrm caldeirada de peixe. Jedná se o směs z různých druhů ryb, brambor, cibule, černeku, rajčat, papriky a koření jako je petžel, bobkový list, koriandr případně víno.

Poptávka